Installatie gemaakt voor deze thema expositie bij Quartair.
Curatoren/initiatief :V. Jeanson en P.van Assche, architecten.
8 Haagse kunstenaars geven in ‘750 meter’ hun visie op de stad
‘De stad is wat ze is, door mijn ogen wordt ze mijn…’
Het doel van de route is de aanleiding tot de route.
Je volgt een idee in je hoofd waarvoor je je moet overgeven aan de structuur van de stad. De stad is als een labyrint. Je zoekt steeds een doorgang naar de volgende straat om je doel te bereiken.

Den Haag is een stad onder NAP.
De zee is beheerst, het water ligt gekanaliseerd in de stad als het 2e labyrint.
Het wateroppervlak is de scheiding tussen de 2 labyrinten.

De scheiding tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld, tussen de publieke en de particuliere laag, tussen de uiterlijke en de innerlijke wereld.

De stad ligt in fragmenten in onze herinnering opgeslagen. De staalkabels verankeren ons in het het heden, de bootjes uit onze jeugd geven ons de mogelijkheid tussen de 2 werelden te pendelen.

installatie voor '750 meter Den Haag', 1999
installatie voor '750 meter Den Haag', 1999
installatie voor '750 meter Den Haag', 1999
close installatie voor '750 meter Den Haag', 1999