Als monumentaal vormgever heeft de (publieke) ruimte mijn aandacht.

Dat kan buiten in de natuur zijn, in een stedelijke omgeving of binnen de muren van een theater of galerie. De plek is van belang, de atmosfeer, de geschiedenis. Mijn  visie en de daaruit voortvloeiende toevoeging vormen samen een nieuwe ruimte. De toeschouwer kan daarbij slechts gadeslaan en in zich op nemen, tot en met het in bezit nemen van die ruimte.